Priser

Betalingsbetingelser: Der betales 3 rater á 3 måneder – forud.

Hvis ikke andet er nævnt, er sæsonen på 36 uger.

Soloundervisning* 25 min./uge 1.050 kr. pr. rate
Soloundervisning* 50 min./uge  2.090 kr. pr. rate
Rytmik for 1-3 årige 50 min./uge  500 kr. pr. rate
Musik for 4-5 årige og 6-7 årige 50 min./uge  500 kr. pr. rate
Computer og musicmaking - hold 50 min./uge  330 kr. pr. rate
Solrød Drummer Band 75 min./uge  400 kr. pr. rate
 "Dr. Band"    400 kr. for én gang 
 Rytmisk kor fra 5. klasse  50 min./uge Gratis 
 Solrød Band Klub**  100 min./uge 300 kr. pr. rate 

* For soloundervisning betales desuden 50 kr. for hele sæsonen for dækning af afgift til Copy-Dan for undervisningsmaterialer. Beløbet betales som et engangsbeløb sammen med den første rate.

** Solrød Band Klub er gratis for elever, der også er tilmeldt soloundervisning.

Sammenspil blandt eleverne vil i videst muligt omfang blive oprettet.
Sammenspilsundervisningen er gratis for elever, der får anden betalt undervisning.
Det samme gælder Solrød Band Klub.

Siden er sidst ændret: 25-06-2018 Til top