Musikskolens regler for tilmelding, undervisning og betaling

Tilmelding.

Tilmelding til den kommende sæson åbner i maj eller juni.
Nuværende elever og elever på ventelisten kan tilmelde sig 14 dage tidligere end andre.

Efter tilmeldingen vil du modtage en e-mail med bekræftelse af, at vi har modtaget din tilmelding.
Du vil siden få at vide, om vi har en plads til dig.

Soloelev: Hvis du har fået en plads, vil du blive ringet op af din lærer i august med henblik at aftale tid og sted.
I enkelte tilfælde kan det forekomme, at det ikke er muligt at finde et undervisningstidspunkt, som passer både eleven og læreren. I disse tilfælde forbeholder musikskolen sig ret til at tilbyde pladsen til en anden.

Er tilmeldingen bindende?

Tilmelding er bindende for hele sæsonen. Du kan dog melde dig ud, hvis

a) du flytter fra kommunen
b) du kan dokumentere en længerevarende sygdom eller
c) en elev fra ventelisten kan overtage din plads.

NB: Tilfælde c er kun gældende for elever, der går til individuel undervisning.

Udmeldelsen skal meddeles musikskolens kontor skriftligt eller pr. e-mail senest d. 15. i en måned, hvis den skal have gyldighed fra den første i den følgende måned.

Hvis undervisningen på grund af din lærers sygdom eller lignende permanent overtages af en anden lærer, er det ikke gyldig udmeldelsesgrund.

Er der en prøveperiode for nye elever?

 

Musikskolen opererer med en prøveperiode for elever, der har skiftet fag eller lærer siden foregående sæson.
Prøveperioden er på tre måneder frem til 1. december, svarende til perioden for første betalingsrate.
Udmelding i prøveperioden skal ske skriftligt eller via e-mail til skolens kontor inden 20. november.

Hvis du begynder undervisningen efter sæsonstart, er der stadig en prøveperiode på tre måneder fra første undervisningsgang, hvis du starter inden 1. januar.

Du betaler 1. rate for prøvetiden.
Ved undervisningsstart efter nytår er der ingen prøveperiode.

Soloelever betaler desuden 50 kr., som er en afgift til Copy-Dan.


Hvordan betaler jeg?

Betalingen falder i tre rater og opkræves via girokort. Ved for sen betaling bliver der tale om et rykkergebyr.
I tilfælde af at du ikke har betalt alle rater for en afsluttet sæson, kan du ikke påbegynde en ny sæson.Får jeg pengene tilbage i tilfælde af et afbud?

Hvis din musiklærer bliver nødt til at melde afbud, bliver betalingen for den aflyste undervisning modregnet i prisen, bortset fra ved de to første aflysninger. En sådan eventuel modregning finder sted i forbindelse med den sidste ratebetaling.

Ved længerevarende lærersygdom prøver vi at skaffe en vikar. Hvis undervisningen permanent overtages af en anden lærer, er det ikke gyldig udmeldelsesgrund.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan komme til undervisningen?

Hvis du selv er forhindret i at komme til undervisningen, skal du melde afbud til musiklæreren. Du har ikke krav på at få de forsømte timer erstattet eller refunderet. Dette gælder også, hvis dit afbud skyldes lejrskoleophold, skoleudflugter, private ferier og lignende.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg flytter?

Hvis du flytter udenfor Solrød Kommune, kan du melde dig ud af musikskolen og søge undervisning på musikskolen i din nye kommune. Du kan dog vælge at gå til undervisning hos os sæsonen ud.

Hvis du flytter indenfor Solrød Kommune, skal du meddele det til musikskolens kontor.

Siden er sidst ændret: 24-05-2016 Til top