Hvad vi vil og hvad vi gør

Om musikskolens værdigrundlag, mission og vision - hvad vi vil, hvad vi gør og hvilken musikskole, vi gerne vil have.

 

Værdigrundlag – hvad vil vi?

Musik er for alle
På Solrød Kommunale Musikskole arbejder vi med den grundlæggende antagelse, at musikudøvelse er for alle, og at ingen er afskåret fra at få musikalske oplevelser.

Ligeværdighed, respekt og nærvær
Vi ser forholdet mellem lærer og elev og mellem eleverne indbyrdes som et møde mellem ligeværdige mennesker, som dog ikke er jævnbyrdige med hensyn til erfaring og kunnen, hvad forholdet mellem elev og lærer angår. Vi tilstræber at møde eleverne med den respekt og det nærvær, som vi anser for nødvendige for, at mødet kan lykkes og læring og udvikling kan finde sted.

Mennesker er forskellige og skal mødes forskelligt
Vi er ydermere klar over, at mennesker er forskellige og derfor skal behandles forskelligt. Vi tilstræber altid at møde den enkelte elev på en måde, som giver bedst mulig læring og udvikling for ham/hende.

Selvindsigt
Arbejdet med musik handler bl.a. om at udtrykke sig, og det handler om at dygtiggøre sig. Når man arbejder med sit udtryk, vil man efterhånden blive sikrere i sine valg, og man opnår en større selvindsigt i form af viden om, hvad man kan lide og ikke lide.
I arbejdet med at dygtiggøre sig vil man som elev uvægerligt ind i mellem støde på vanskeligheder. Bestræbelsen på at tackle disse vanskeligheder vil ligeledes give eleven større selvindsigt og gøre ham/hende bedre rustet til at møde fremtidige vanskeligheder.

Musik skaber forståelse og identitet
For os er musik blandt meget andet et middel til at kommunikere på tværs af mennesker og sprog og således skabe forståelse mellem mennesker og respekt for forskelligheder. I den sammenhæng er det vigtigt at kende sin egen kulturelle baggrund, og således ser vi også musik som et middel til at skabe identitet.


Mission – hvad gør vi?

Indhold af undervisningen
Som elev i Solrød Kommunale Musikskole vil du komme til at arbejde med såvel tekniske færdigheder som udviklingen af dit personlige musikalske udtryk. Til de formål er det vigtigt, at du udvikler evnen til at lytte til dig selv og dine eventuelle medspillere og tage stilling til det, du hører.

Målsætninger
I undervisningen sætter vi sammen med dig realistiske mål for, hvad du skal lære, og vi giver dig redskaberne til at opnå dem. Undervisningen vil typisk finde sted en gang om ugen, og derfor vil vi opmuntre dig til at spille alle ugens dage derhjemme og til selv at gå på opdagelse i musikken.

Hvordan foregår timerne?
I timerne vil din underviser nogle gange spille sammen med dig, så du kan mærke glæden ved samspillet, og nogle gange vil din underviser lytte til dit spil og give dig kommentarer og vejledning.

Mennesker er forskellige
Musikskolens undervisere har blik for, at elever kan være forskellige og kan have brug for forskellige måder at få ting forklaret på og blive inspireret på.

Sammenspil
På musikskolen anser vi det at spille og synge sammen med andre som en vigtig del af en musikalsk udvikling og kilde til glæde ved musik. Derfor giver vi så mange som muligt tilbud om at deltage i kor eller sammenspil.


Vision – hvilken musikskole vil vi gerne have?

På Solrød Kommunale Musikskole vil vi formidle vores egen begejstring for musikken videre til eleverne. Vi vil vi gerne være et læringssted, hvor børn og unge får hjælp til deres egne kunstneriske skaben og til at blive så dygtige til at spille og synge, som de kan og vil.

Vi vil tilstræbe at hjælpe eleven til selvstændig læring og motivere ham/hende til at finde inspirationen til at spille i sig selv. Samtidig anser vi os selv som en kulturbærende institution, som har et sigte om at formidle det, der er gået forud, og den tradition, vores musikkultur er en del af, til eleven.

Udover at give eleven et godt og aktivt forhold til musik, har vi et sigte, der peger ud over musikudøvelsen: Vi anser det at beskæftige sig med musik for at være personlighedsudviklende, et element der i en positiv forstand former et menneskes fremtid som individ og borger. Gennem det at spille og synge har man mulighed for at opøve evnen til fordybelse, skærpe evnen til at lytte og dermed skabe grundlag for kvalificeret kommunikation samt generelt flytte sine personlige grænser.

Siden er sidst ændret: 19-04-2018 Til top